Społeczna odpowiedzialność

Bardziej błogosławione jest dawanie niż branie

Climatest Symor ceni naszą społeczną odpowiedzialność biznesu. Przez lata udoskonalaliśmy naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), aby uzyskać lepsze informacje zwrotne dla społeczeństwa.

 

Do 2021 r. Chiny z powodzeniem odniosły wszechstronne zwycięstwo w walce z ubóstwem, jednak rozwój gospodarczy w poszczególnych regionach jest różny, zwłaszcza niektóre obszary górskie są w porównaniu z nimi zacofane, a dzieci nie mogą otrzymać dobrej edukacji.


Climatest Symor dba o te dzieci, są one przyszłością Chin. Każdego roku przekazujemy darowizny na rzecz tych obszarów i pomagamy im uzyskać lepsze warunki życia i wykształcenie, nasz dyrektor generalny Steven Xu powiedział: „Jestem przedsiębiorcą, a nie biznesmenem”.

 

W przyszłości będziemy nadal zwiększać inwestycje w tych regionach ubóstwa, pomagać ludziom w potrzebie i realizować społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa.


Nasza siła jest skromna, ale staramy się działać lepiej, lepiej dla naszych klientów, dla naszych pracowników, dla ludzi w potrzebie.